Wideoklipy dokumentujące mikroprojekt "Kozjkie perełki..."

Poniżej prezentujemy wideoklipy dokumentujące poszczególne działania w ramach mikroprojektu „Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

maj

youtube tlo