Wirtualny spacer "Sztuka w przestrzeni Kóz"

Na podstawie gry terenowej, która odbyła się 14. maja b.r. powstał wirtualny space, prezentujący najciekawsze miejsca występowania w Kozach elementów sztuki w przestrzeni. Wirtualna mapa kieruje nas do obiektów sakralnych (kościół, kapliczki, krzyże przydrożne), budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz parku. Na tych obiektach znajdziemy rzeźby i płaskorzeźnby, mozaiki, witraże oraz ciekawe elementy architektoniczne. Spacer opracowany został w języku polskim i słowackim. Zapraszmy do skorzystania.

 

SZTUKA W PRZESTRZENI KÓZ (j. polski)

SZTUKA W PRZESTRZENI KÓZ (j. słowacki)

spacer2 sml

Spacer powstał w ramach zadania Organizacja gry terenowej wraz ze spacerem wirtualnym i spotkanie informacyjne” i stanowi część mikroprojektu „Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Partnerem mikroprojektu jest Stowarzyszenie Obywatelskie POLONUS w Żylinie.

maj

youtube tlo