Gra terenowa "Sztuka w przestrzeni Kóz"

W minioną sobotę 14.05. w Pałacu Czeczów grupa dzieci z Kóz oraz ze Słowackiej Beli rozpoczęła grę terenową w poszukiwaniu elementów sztuki w przestrzeni naszej miejscowości. Dzieci odnalazły miejsca gdzie znajdują się rzeźby, płaskorzeźby, mozaiki czy elementy architektoniczne. Trasa gry obejmowała centrum Kóz z przystankami w mniej lub bardziej oczywistych lokalizacjach. Gra terenowa była częścią mikroprojektu "Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego".

Mikroprojekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Partnerem mikroprojektu jest Stowarzyszenie Obywatelskie POLONUS w Żylinie.

151
152
153
154
155
156
157
158
158
159
160
160
161
162

maj

youtube tlo