Warsztaty ceramiczne dla dzieci dobiegły końca

W środę 11.05. odbyło się podsumowanie i zakończenie dwóch edycji warsztatów ceramicznych dla dzieci realizowanych w ramach mikroprojektu "Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego". Spotkanie było połączonym podsumowaniem dwóch grup warsztatowych, które od marca odbywały swoje zajęcia w środy i czwartki. Zaprezentowane zostały gotowe prace z ceramiki - maski i patery. W spotkaniu wzięły udział dzieci ze Słowacji , które zwiedziły Pałac Czeczów, park oraz Izbę Historyczną.
Mikroprojekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Partnerem mikroprojektu jest Stowarzyszenie Obywatelskie POLONUS w Żylinie.

137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

maj

youtube tlo