Zapraszamy do udziału w grze terenowej

Zapraszamy do udziału w grze terenowej dla dzieci pt. „Sztuka w przestrzeni Kóz”:

W sobotę 14 maja o godz. 10.00.
Start w Pałacu Czeczów.
Dzieci w wieku 7-12 lat.
Na zakończenie gry NIESPODZIANKA!
Zapisy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozach (tel. 338174109). Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Gra jest częścią mikroprojektu „Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

gra sml

maj

youtube tlo