Warsztaty snycerskie - spotkanie trzecie

Jak co poniedziałek odbyły się kolejne warsztaty snycerskie dla dorosłych. Uczestnicy rozpoczęli wykonywanie drugiej pracy, tym razem z motywem geometrycznym.
Warsztaty są elementem realizacji mikroprojektu "Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego". Są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Partnerem mikroprojektu jest Stowarzyszenie Obywatelskie POLONUS w Żylinie.

077
079
078
080
081
082
083
084
085

maj

youtube tlo