Zajęcia z ceramiki - część II (grupa 2)

W czwartek zajęcia z ceramiki kontynuowała II grupa warsztatowa. Dzieci ozdabiały wykonane tydzień wcześniej reliefy oraz przystąpiły do wykonywania ceramicznych masek. Zajęcia odbywają się w ramach mikroprojektu "Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego". Warsztaty są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Partnerem mikroprojektu jest Stowarzyszenie Obywatelskie POLONUS w Żylinie.

066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076

maj

youtube tlo