Zajęcia z ceramiki - część II

W środę zajęcia z ceramiki kontynuowała I grupa warsztatowa. Dzieci ozdabiały wykonane tydzień wcześniej reliefy oraz przystąpiły do wykonywania ceramicznych masek. Zajęcia odbywają się w ramach mikroprojektu "Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego". Warsztaty są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Partnerem mikroprojektu jest Stowarzyszenie Obywatelskie POLONUS w Żylinie.

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

maj

youtube tlo