Warsztaty snycerskie - spotkanie drugie

W poniedziałkowe popołudnie uczestnicy warsztatów snycerskich kontynuowali swoje prace w drewnie. W czasie spotkania nauczyli się również łatwego sposobu ostrzenia dłut, które są nieodzowne w pracy snycerza.
Warsztaty snycerskie dla dorosłych w ramach mikroprojektu "Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego" są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Partnerem mikroprojektu jest Stowarzyszenie Obywatelskie POLONUS w Żylinie.

038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048

maj

youtube tlo