Wideoklipy dokumentujące mikroprojekt "Kozjkie perełki..."

Poniżej prezentujemy wideoklipy dokumentujące poszczególne działania w ramach mikroprojektu „Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Kojzkie perełki zakończone

W miniony piątek (27.05.) w sali koncertowej Pałacu Czeczów odbyło się spotkanie informacyjne na zakończenie mikroprojektu "Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego". Spotkanie z udziałem gości ze Słowacji było podsumowanie wszystkich działań projektowych realizowanych od czerwca 2020 roku. Zaprezentowana została strona internetowa ze spacerem wirtualnym powstałym na podstawie gry terenowej zorganizowanej w czasie mikroprojektu, która ukazuje elementy sztuki występujące w przestrzeni Kóz. Promowany był także folder wydany w ramach mikroprojektu, który ukazuje efekt końcowych prac konserwatorskich przeprowadzonych na dwóch rzeźbach i trzech obrazach ze zbiorów Izby Historycznej. Folder został wydany w całości na papierze pochodzącym z recyklingu. Po spotkaniu w sali koncertowej uczestnicy mieli okazję obejrzeć wystawę obrazów i rzeźb poddanych konserwacji zorganizowaną w Izbie Historycznej.

Spotkanie było częścią zadania „Organizacja gry terenowej wraz ze spacerem wirtualnym i spotkanie informacyjne” w ramach mikroprojektu „Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Partnerem mikroprojektu jest Stowarzyszenie Obywatelskie POLONUS w Żylinie.

170
171
172
173
174
175
176
177

Wirtualny spacer "Sztuka w przestrzeni Kóz"

Na podstawie gry terenowej, która odbyła się 14. maja b.r. powstał wirtualny space, prezentujący najciekawsze miejsca występowania w Kozach elementów sztuki w przestrzeni. Wirtualna mapa kieruje nas do obiektów sakralnych (kościół, kapliczki, krzyże przydrożne), budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz parku. Na tych obiektach znajdziemy rzeźby i płaskorzeźnby, mozaiki, witraże oraz ciekawe elementy architektoniczne. Spacer opracowany został w języku polskim i słowackim. Zapraszmy do skorzystania.

 

SZTUKA W PRZESTRZENI KÓZ (j. polski)

SZTUKA W PRZESTRZENI KÓZ (j. słowacki)

spacer2 sml

Spacer powstał w ramach zadania Organizacja gry terenowej wraz ze spacerem wirtualnym i spotkanie informacyjne” i stanowi część mikroprojektu „Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Partnerem mikroprojektu jest Stowarzyszenie Obywatelskie POLONUS w Żylinie.

"Blask kojzkich perełek" - folder

W Bibliotece dostępny jest folder "Blask kojzkich perełek", będący podsumowaniem prac konserwatorskich zrealizowanych w ramach mikroprojektu Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego”. Folder ukazuje efekt końcowych prac konserwatorskich przeprowadzonych na dwóch rzeźbach i trzech obrazach ze zbiorów Izby Historycznej. Folder został wydany w całości na papierze pochodzącym z recyklingu. Folder dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie gbpkozy.pl (link poniżej).

Folder „Blask kojzkich perełek” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Wydany w ramach mikroprojektu „Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego” – zadanie „Konserwacja obrazów i rzeźb oraz włączenie ich do ekspozycji stałej wraz z promocją sztuki artystycznej przełomu XIX i XX wieku”.

 

"Blask Kojzkich perełek"

okladka cała 1 sml

 

 

Polsko-słowacka dyskusja o rękodziele

W zeszły czwartek (19.05) w bibliotece odbyło się seminarium popularnonaukowe na temat znaczenia rękodzielnictwa w sztuce artystycznej XIX i XX w. W sali koncertowej Pałacu Czeczów głos zabrały: prof. UŚ dr hab. Kinga Czerwińska - etnolog, adiunkt Instytutu Nauk o Kulturze Wydziału Humanistycznego Uniwersytet Śląski w Katowicach, Alicja Skrudlik-Pilch - etnolog, kustosz Muzeum w Kętach oraz Justyna Majerska-Sznajder (Jüśja Fum Biöetuł) - antropolog kulturowy, prezes Stowarzyszenie Wilamowianie. Za racji obecności gości ze Słowacji, referaty były tłumaczone na język słowacki. Spotkanie uświetni występ Zespół Pieśni i Tańca "Kozianie". Po zakończeniu seminarium trwały dyskusje w czasie poczęstunku w czytelni biblioteki.

Seminarium stanowiło część mikroprojektu „Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego” (zadanie: "Rękodzieło elementem dziedzictwa kulturowego") współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Partnerem mikroprojektu jest Stowarzyszenie Obywatelskie POLONUS w Żylinie.

163
164
165
166
167
168
169

Spotkanie informacyjne oraz wystawa obrazów i rzeźb na zakończenie mikroprojektu

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach zaprasza na wystawę obrazów i rzeźb poddanych konserwacji w ramach mikroprojektu "Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego".
Wystawa będzie połączona ze spotkaniem informacyjnym oraz promocją folderu na zakończenie projektu.
27 maja (piątek) godz. 13.00 Sala koncertowa Pałacu Czeczów/Izba Historyczna
Wstęp wolny

zakończ sml

Gra terenowa "Sztuka w przestrzeni Kóz"

W minioną sobotę 14.05. w Pałacu Czeczów grupa dzieci z Kóz oraz ze Słowackiej Beli rozpoczęła grę terenową w poszukiwaniu elementów sztuki w przestrzeni naszej miejscowości. Dzieci odnalazły miejsca gdzie znajdują się rzeźby, płaskorzeźby, mozaiki czy elementy architektoniczne. Trasa gry obejmowała centrum Kóz z przystankami w mniej lub bardziej oczywistych lokalizacjach. Gra terenowa była częścią mikroprojektu "Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego".

Mikroprojekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Partnerem mikroprojektu jest Stowarzyszenie Obywatelskie POLONUS w Żylinie.

151
152
153
154
155
156
157
158
158
159
160
160
161
162

Zapraszamy na seminarium popularnonaukowe

W ramach działań mikroprojektowych Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach zaprasza na seminarium popularnonaukowe nt. Znaczenia rękodzielnictwa w sztuce artystycznej XIX i XX w. 19 maja (czwartek) o godz. 17:00 w sali koncertowej Pałacu Czeczów. Wstęp wolny.
W seminarium wezmą udział:
prof. UŚ dr hab. Kinga Czerwińska. Etnolog, dr hab. nauk humanistycznych, adiunkt Instytutu Nauk o Kulturze Wydziału Humanistycznego Uniwersytet Śląski w Katowicach, specjalizuje się w dziedzinie antropologii sztuki, sztuki ludowej i nieprofesjonalnej oraz estetyki. Wygłosi referat pt. „Rzemiosło i rękodzieło ludowe Podhala a koncepcja stylu narodowego Stanisława Witkiewicza.”
Alicja Skrudlik-Pilch. Etnolog, kustosz Muzeum w Kętach, popularyzatorka kultury ludowej Kęt i okolic. Wygłosi referat pt. „Rękodzieło w oparciu o zbiory Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach”.
Justyna Majerska-Sznajder (Jüśja Fum Biöetuł). Antropolog kulturowy i aktywistka związana z kulturą wilamowską, prezes Stowarzyszenie Wilamowianie. Wygłosi referat pt. „Arcydzieło czy komercja? Rękodzieło w sztuce użytkowej XX wieku”.
Spotkanie uświetni występ Zespół Pieśni i Tańca "Kozianie". Po zakończeniu seminarium zaprosimy wszystkich na poczęstunek.

Seminarium jest częścią mikroprojektu „Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Partnerem mikroprojektu jest Stowarzyszenie Obywatelskie POLONUS w Żylinie.

seminar sml

Warsztaty ceramiczne dla dzieci dobiegły końca

W środę 11.05. odbyło się podsumowanie i zakończenie dwóch edycji warsztatów ceramicznych dla dzieci realizowanych w ramach mikroprojektu "Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego". Spotkanie było połączonym podsumowaniem dwóch grup warsztatowych, które od marca odbywały swoje zajęcia w środy i czwartki. Zaprezentowane zostały gotowe prace z ceramiki - maski i patery. W spotkaniu wzięły udział dzieci ze Słowacji , które zwiedziły Pałac Czeczów, park oraz Izbę Historyczną.
Mikroprojekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Partnerem mikroprojektu jest Stowarzyszenie Obywatelskie POLONUS w Żylinie.

137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Zapraszamy do udziału w grze terenowej

Zapraszamy do udziału w grze terenowej dla dzieci pt. „Sztuka w przestrzeni Kóz”:

W sobotę 14 maja o godz. 10.00.
Start w Pałacu Czeczów.
Dzieci w wieku 7-12 lat.
Na zakończenie gry NIESPODZIANKA!
Zapisy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozach (tel. 338174109). Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Gra jest częścią mikroprojektu „Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

gra sml

Warsztaty snycerskie dla dorosłych dobiegły końca

W poniedziałek 25.04. odbyły się ostatnie warsztaty snycerskie dla dorosłych, będące częścią realizacji mikroprojektu "Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego". Wykonywane przez ostatnie tygodnie prace w drewnie - motyw roślinny i motyw geometryczny, zyskały ostateczny szlif i kolor. W spotkaniu wzięli udział goście ze Słowacji, którzy podziwiali proces twórczy oraz jego efekt końcowy. Słowacy zwiedzili także Pałac Czeczów wraz z Izbą Historyczną im. A. Zubera.
Mikroprojekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Partnerem mikroprojektu jest Stowarzyszenie Obywatelskie POLONUS w Żylinie.

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

Warsztaty snycerskie... w czytelni

W poświąteczny wtorek odbyły się kolejne warsztaty snycerskie dla dorosłych, będące częścią realizacji mikroprojektu "Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego". Tym razem zajęcia odbyły się w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach. Uczestnicy warsztatów przybliżają swoje dzieła coraz bardziej do finału, który nastąpi w przyszłym tygodniu. Czekamy na efekt końcowy.
Mikroprojekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Partnerem mikroprojektu jest Stowarzyszenie Obywatelskie POLONUS w Żylinie.

097
098
099
100
101
102
103
104

Ceramika - część III (grupa 2)

W czwartek przed Wielkanocą kontynuowane były warsztaty ceramiczne w ramach mikroprojektu "Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego". Warsztaty są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Partnerem mikroprojektu jest Stowarzyszenie Obywatelskie POLONUS w Żylinie.

092
093
094
095
096

Ceramika - część III (grupa 1)

W środę przed Wielkanocą kontynuowane były warsztaty ceramiczne w ramach mikroprojektu "Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego". Warsztaty są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Partnerem mikroprojektu jest Stowarzyszenie Obywatelskie POLONUS w Żylinie.

086
087
088
089
090
091

maj

youtube tlo