Stolarz Wiśniewski

Aby zmienić rosnące w lesie drzewo w mebel, np. stół, potrzeba dużo siły i pracy. O przebiegu tego pracochłonnego procesu rozmawiały dzieci z Przedszkola Publicznego w czasie warsztatów historycznych o dawnych zawodach. Dzieci poznały zapomniane narzędzia używane dawniej przez drwali i stolarzy, które służyły do obróbki drewna. Tę trudną pracę dawnych rzemieślników zobrazował przedszkolakom wiersz Juliana Tuwima pt. Stół, mówiący o dzielnym warszawskim stolarzu Adamie Wiśniewskim. Warsztaty odbyły się w ramach projektu KOZIE KOPYRDUCKI (figle) dofinansowanego przez Fundację BGK.

Bartłomiej Jurzak

IMG 0042
IMG 0054
IMG 0045
IMG 0048

maj

youtube tlo