Pradzieje wsi Dwiekozy

Po raz kolejny (11 lutego) w spotkaniu pt.: „Dwie Kozy” wzięły udział dzieci z Przedszkola Publicznego. Zajęcia miały charakter interaktywny, ponieważ w czasie ich trwania wykorzystany był tablet do prezentacji materiałów multimedialnych. Mali uczestnicy spotkania poznali legendę o najeździe tatarskim i powstaniu wsi Kozy, do której wprowadzeniem był dźwięk hejnału mariackiego. Zwieńczeniem zajęć było poszukiwanie wizerunku kozy, znajdującego się na wielu eksponatach w Izbie Historycznej. Zajęcia odbyły się w ramach projektu „KOZIE KOPYRDUCKI”, dofinansowanego przez fundację BGK – program „Na dobry początek!”.


Bartłomiej Jurzak

IMG 7511
IMG 7516
IMG 7531
IMG 7546

kwlipiec2020

youtube tlo