Mój kochany domek mały

We wtorek (22 maja) z jagódkami z Przedszkola Publicznego rozmawialiśmy o naszych domach rodzinnych. Dzieci opowiadały jak spędzają czas w swoich ogródkach oraz w jakie gry i zabawy chętnie się bawią. W mig wykonały również przydzielone im zadania.

Małgorzata Klim - Mateja

wrzesien

youtube tlo