Strój koziański: prelekcje oraz podsumowanie

 Zadanie "Strój ludowy we wsi Kozy. Przeszłość - pamięć - rzeczywistość" przewidywało wygłoszenie dwóch prelekcji - dla dzieci i dla dorosłych, na temat stroju ludowego w Kozach przez dr. Tymoteusza Króla. Wydarzenie te miały miejsce w ostatnich dniach grudnia. 21.12. uczniowie klasy 6 ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kozach, w ramach lekcji historii wysłuchali wciągającej opowieści o strojach noszonych dawniej przez prababki. Spotkanie odbyło się w Izbie Historycznej. Natomiast 29.12. w sali koncertowej Pałacu Czeczów dr Król przedstawił zebranym szczegóły stroju koziańskiego, poprzedzając temat bogatym wstęp dotyczącym zagadnień wieloetniczności regionu pogranicza Małopolski Zachodniej i Śląska Cieszyńskiego. Po prelekcji podsumowane zostały wszystkie działania, które złożyły się na zadanie, łącznie z prezentacją powstałej strony internetowej, broszury dla dzieci oraz folderu promocyjnego. Zebrani mieli okazję obejrzeć wybrane egzemplarze stroju koziańskiego, w tym egzemplarze poddane naprawom krawieckim.

 

dzie 1
dzie 3
dzie 5
zak 1
zak 5
zak 2
zak 4
zak 3
fold
mkidn

maj

youtube tlo