Strona internetowa o stroju koziańskim

W ramach zadania powstała strona internetowa o stroju ludowym noszonym dawniej w Kozach. Strona zawiera zarówno współczesne jak i archiwalne fotografie. Strój został przedstawiony z podziałem na wszystkie jego stałe elementy. Dodatkowo na stronie znajdują się materiały do pobrania, którymi są broszura edukacyjna dla dzieci oraz wersja elektroniczna albumu promocyjnego o stroju koziańskim.
Strona o koziańskim stroju ludowym jest częścią zadania "Strój ludowy we wsi Kozy". Przeszłość - pamięć - rzeczywistość" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

http://oriniok.pl/strojludowy/

323358921 655552252983838 1636971997570530885 n
mkidn

maj

youtube tlo