Naprawy krawieckie strojów

W ramach zadania "Strój ludowy we wsi Kozy. Przeszłość - pamięć - rzeczywistość" przeprowadzone zostaną naprawy krawieckie wybranych egzemplarzy stroju ludowego ze zbiorów Izby Historycznej im. Adolfa Zubera. Do napraw wytypowano 31 elementów: jakle, spódnice, podwłócki i koszula. Prac podjęła się pracownia krawieck Szalone Nożyczki z Kęt.

krawc
mkidn

maj

youtube tlo