Herman Czecz - historia rodu

Ród Czeczów był ostatnim rodem szlacheckim zamieszkującym koziański pałac w ciągu jego historii. Pierwszym z koziańskiej linii rodu Czecz de Lindenwald był Herman (1854-1904) - doktor filozofii, rolnik, galicyjski polityk. W 1880 roku ożenił się ze swoją kuzynką Wilhelminą Klucką – córką Stanisława i Malwiny, właścicieli majątku dworskiego w Kozach.

 

 

Na kolejnym spotkaniu z cyklu Salon Przeszłości (30 maja) w sali koncertowej Pałacu Czeczów, zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną, Bartłomiej Jurzak – dokumentalista Izby Historycznej im. Adolfa Zubera, przedstawił sylwetkę zapomnianego mieszkańca pałacu. W okresie życia i działalności Hermana Czecza pałac w Kozach był centrum życia politycznego Zachodniej Galicji. To tutaj goszczeni byli czołowi galicyjscy politycy i przedstawiciele władz, m.in. Florian Ziemiałkowski – minister ds. Galicji z Wiednia, Mikołaj Zyblikiewicz – Marszałek Sejmu Krajowego Galicji, czy Kazimierz hrabia Badeni – Namiestnik Galicji, a późniejszy premier rządu Austrii.

Herman Czecz wspólnie ze swoim teściem Stanisławem Kluckim zabiegali o rozwój gospodarczy ziemi bialskiej oraz o wzmacnianie polskich wpływów we władzach tego regionu. Oprócz działalności politycznej, w którą był zaangażowany, Herman Czecz założył hodowlę krów rasy czerwonej polskiej najpierw w swoim majątku w Kobiernicach, a po ślubie z Wilhelminą przeniósł ją do Kóz.

Podczas spotkania w pałacu mieszkańcy mogli zobaczyć liczne fotografie, portrety i dokumenty związane z rodem Czeczów, udostępnione m.in. przez panią Małgorzatę Czecz de Lindenwald z Krakowa, wdowę po Stanisławie, ostatnim potomku koziańskiej linii rodu. Usłyszeliśmy też głos zmarłego w 2012 r. Stanisława, który na otwarciu Izby Historycznej 11 listopada 1992 r. z sentymentem wypowiadał się o swoim koziańskim rodowodzie. Archiwalne nagranie znajduje się w zbiorach Izby Historycznej.

Pod koniec spotkania Wójt Gminy Kozy Krzysztof Fiałkowski zaprosił wszystkich na uroczyste otwarcie nowej przestrzeni kultury w Pałacu Czeczów, 12 czerwca, i wręczył foldery „Pałac Czeczów – Kultura – Turystyka – Ludzie” w języku polskim i słowackim przygotowane w ramach wspólnego projektu polsko-słowackiego na zakończenie procesu modernizacji koziańskiego pałacu.

kwlistopad2022

youtube tlo