Wakacje z biblioteką 2022

Wakacje z biblioteką 2022 - ruszyły zapisy! Kreatywne zajęcia dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat, 11-15 lipca w godz. 10-13. Ilość miejsc ograniczona!

Konkurs plastyczny dla dzieci "Zwierzęta świata w utworach literackich dla dzieci"

Z okazji nadchodzącego Tygodnia Biblioteka (8-15 maja) zapraszamy dzieci w wieku 7-10 lat do udziału w konkursie plastycznym „Zwierzęta świata w utworach literackich dla dzieci”. Prace w formie przestrzennej (max. wysokość do 40 cm) należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozach do 6 maja. Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą imię i nazwisko, wiek dziecka, telefon kontaktowy oraz nazwę postaci i tytuł utworu, z którego pochodzi. Wraz z pracą należy złożyć zgodę rodzica (opiekuna prawnego) stanowiącą Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu.

Oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka biorącego udział w konkursie (.docx)

Oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka biorącego udział w konkursie (.pdf)

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Zwierzęta świata w utworach literackich dla dzieci”

1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach.
1.2. Celem konkursu jest:
• rozbudzenie wyobraźni, fantazji i kreatywności dzieci poprzez sztukę plastyczną,
• rozwijanie wrażliwości estetycznej i zdolności manualnych oraz wrażliwości plastycznej dzieci,
• propagowanie twórczości literackiej dla dzieci,
• popularyzacja książek i czytelnictwa wśród dzieci.
1.3. Tematem konkursu jest przedstawienie za pomocą pracy plastycznej zwierząt świata występujących w utworach literackich dla dzieci.
2. Warunki uczestnictwa w konkursie
2.1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 7 do 10 lat,
2.2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy, które jest równoznaczne:
• ze zgłoszeniem pracy do konkursu,
• z uznaniem warunków konkursu,
• z wyrażeniem zgody przez rodziców na publikację imienia i nazwiska dziecka - autora pracy w mediach elektronicznych, społecznościowych i prasie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kozach,
• z nieodpłatnym udzieleniem prawa Organizatorowi konkursu do umieszczenia dostarczonej pracy w Internecie oraz prezentacji publicznej w formie wystaw, wydawnictw itp.
3. Praca konkursowa
3.1. Praca konkursowa powinna być wykonana w formie przestrzennej. Format pracy nie powinien przekraczać wysokości 40 cm.
3.2. Praca konkursowa powinna być wykonana ręcznie.
3.3. Jeden uczestnik może zgłosić tylko 1 pracę konkursową.
4. Termin i forma zgłaszania prac konkursowych
4.1. Wykonaną pracę należy dostarczyć wraz z metryczką zawierającą imię, nazwisko, wiek dziecka, telefon kontaktowy oraz nazwę postaci i tytuł utworu, z którego pochodzi, do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach do piątku – 6 maja 2022 roku.
4.2. Do konkursowej pracy należy także dołączyć zgodę rodzica (opiekuna prawnego) stanowiącą Załącznik do niniejszego regulaminu.
5. Nagrody
5.1. Zostaną przyznane 3 nagrody główne rzeczowe i ewentualne wyróżnienia.
5.2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
5.3. Ogłoszenie wyników nastąpi 10 maja 2022 roku na Facebooku i stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach.
5.4. Rodzice (opiekunowie prawni) nagrodzonych dzieci zostaną zostaną powiadomieni o terminie i sposobie odbioru nagród.
6. Zasady oceniania prac
6.1. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora konkursu,
6.2. Kryterium oceny prac stanowią:
• pomysł i inwencja twórcza przy wykonywaniu pracy konkursowej,
• oryginalność pracy,
• pracochłonność i staranność wykonania,
• ogólne wrażenie estetyczne.
6.3. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
6.4. Prace niezgodne z tematyką konkursu nie będą podlegały ocenie.
7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
7.1. Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach informuje, że:
• Administratorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach z siedzibą przy ul. Krakowskiej 5, 43-340 Kozy, tel. 33 8174109, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
• Kontakt z inspektorem ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
• Dane przetwarzane będą w celu organizacji konkursu oraz promocji Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach poprzez publikację dokumentacji fotograficznej GBP na podstawie art. 6 ust. 1, lit. e) RODO* (zadanie realizowane w interesie publicznym w zw. z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) oraz na podstawie art. 6 ust.1, lit a) RODO * tj. zgody osoby której dane dotyczą w celu publikacji wizerunku na podstawie udzielonej zgody.
• Odbiorcą danych będą podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia oraz użytkownicy stron internetowych administrowanych przez GBP w Kozach.
• Dane przechowywane będą na stronach internetowych do czasu złożenia sprzeciwu.
• Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów do 6 lat. Dane osobowe Użytkowników serwisów społecznościowych: Facebook i YouTube oraz strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach, są przechowywane przez okres obserwowania ww. mediów przez Użytkowników.
• Przysługujące prawa: Prawo żądania dostępu do danych • Prawo żądania sprostowania danych • Prawo żądania usunięcia danych • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
• Informacja o możliwości wycofania zgody. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• Podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych może uniemożliwić wzięcie udziału w konkursie.
• Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
• Zgodę przetwarzanie danych można wycofać w siedzibie administratora lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
• * Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
8. Postanowienia końcowe
8.1. Informacje związane z zasadami konkursu udzielane są pod numerem telefonu: 338174109 lub pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
8.2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany regulaminu w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

 

konkurs zwierzeta swiata www1


Już za kilka dni Wielkanoc

Życzymy, by Święta Wielkanocne przyniosły Wam radość, nadzieję i siłę do pokonywania trudów codziennego życia. Niech ten szczególny czas napełni Was pokojem i wiarą w zwycięstwo dobra nad złem, życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią.

Zespół Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach

P.S. Tegoroczna biblioteczna kartka wielkanocna pochodzi ze zbiorów Izby Historycznej im. Adolfa Zubera. Jest to wielkanocna litografia "Kury" autorstwa Stanisława Matejki (wnuka Jana Matejki) z 1911 roku.

GBP Kozy Wielkanoc 2022sml

W tę sobotę mamy zamknięte

sobota nieczynna

Życzenia dla czytelników

zyczenia2021 www

Konkurs plastyczny dla dzieci rozstrzygnięty

Szczerbatek, Arielka, Mikołajek, Sąsiedzi, bałwanek Olaf to tylko niektórzy z bajkowych bohaterów prac, które napłynęły na konkurs plastyczny zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kozach.

Dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych z NPRCz 2021-2025

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach w 2021 r. otrzymała dofinansowanie w wysokości 16 153 zł z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0".
Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025".

nprcz belka bn kolor rgb

Konkurs na esej filozoficzny – rozstrzygnięty!

Miło nam poinformować, że laureatem głównej nagrody w II edycji KONKURSU NA ESEJ FILOZOFICZNY został Sebastian Harężlak, natomiast decyzją jury wyróżnienia otrzymali: Anna Stolarczyk, Julia Pajor i Paweł Olearczyk. W skład konkursowej kapituły weszli: Wójt Gminy Kozy – Jacek Kaliński, Alina Nowak, Anna Lasek, Małgorzata Klim-Mateja oraz dr Janusz Pilszak. Poziom rywalizacji był wyrównany, a o kolejności nagrodzonych prac decydowały minimalne różnice punktowe.
Tematem tegorocznego konkursu był „Człowiek na krawędzi”. Miłym zaskoczeniem okazał się fakt, iż prace konkursowe nadesłano nie tylko z naszej miejscowości oraz okolic, lecz także z różnych stron Polski. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 15 listopada o godzinie 13.00 w sali Koncertowej Pałacu Czechów.
Zwycięski esej zostanie opublikowany w grudniowym wydaniu „Koziańskich Wiadomości”.
Serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali swoje prace. Zapraszamy na kolejną edycję już za rok.

241430242 4051047671683821 6699984048140667192 n

MOJA ULUBIONA POSTAĆ Z BAJKI - KONKURS

Bajki, baśnie zarówno te, czytane, jak i oglądane na małym i dużym ekranie, odgrywają dużą rolę w życiu każdego dziecka. 5 listopada na świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Wybrana data nie jest przypadkowa. To dzień urodzin Walta Disney’a twórcy filmów, które uczą i wzruszają kolejne pokolenia młodych odbiorców.
Z tej okazji Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach zaprasza do udziału w konkursie plastycznym, którego tematem przewodnim jest ulubiona bajkowa postać. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 4 do 10 lat i przebiega w dwóch kategoriach wiekowych. Praca konkursowa powinna być wykonana w dowolnej technice i formie. Jedynym ograniczeniem jest jej wielkość, która nie może przekraczać 30 cm. Prace wraz z metryczką zawierającą imię, nazwisko, wiek dziecka, telefon kontaktowy oraz nazwę postaci i tytuł bajki należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozach (Pałac Czeczów) do 26 listopada. Do pracy należy dołączyć oświadczenie podpisane przez rodzica bądź opiekuna dziecka biorącego udział w konkursie (dostępne jest ponieżej). Na laureatów trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych czekają atrakcyjne nagrody! Szczegółowy regulamin dostępny jest ponieżej. 

konkurs plastyczny plakat info na www1

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna dziecka biorącego udział w konkursie:

Załącznik nr 1 do Regulaminu KONKURSU PLASTYCZNEGO - plik .pdf do pobrania

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Moja ulubiona postać z bajki”

1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach.
1.2. Celem konkursu jest:
• rozbudzenie wyobraźni, fantazji i kreatywności dzieci poprzez sztukę plastyczną,
• rozwijanie wrażliwości estetycznej i zdolności manualnych oraz wrażliwości plastycznej dzieci,
• propagowanie bajek i baśni oraz twórczości literackiej dla dzieci,
• popularyzacja książek i czytelnictwa wśród dzieci.
1.3. Tematem konkursu jest przedstawienie za pomocą pracy plastycznej ulubionej postaci bajkowej.
2. Warunki uczestnictwa w konkursie
2.1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 4 do 10 lat,
2.2. Konkurs przebiega w dwóch kategoriach wiekowych:
• Kategoria I: dzieci od 4 do 6 lat,
• Kategoria II: dzieci od 7 do 10 lat.
2.3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy, które jest równoznaczne:
• ze zgłoszeniem pracy do konkursu,
• z uznaniem warunków konkursu,
• z wyrażeniem zgody przez rodziców na publikację imienia i nazwiska dziecka - autora pracy w mediach elektronicznych, społecznościowych i prasie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kozach,
• z nieodpłatnym udzieleniem prawa Organizatorowi konkursu do umieszczenia dostarczonej pracy w Internecie oraz prezentacji publicznej w formie wystaw, wydawnictw itp.
3. Praca konkursowa
3.1. Praca konkursowa powinna być wykonana w dowolnej technice. Format pracy nie powinien przekraczać wielkości 30 cm.
3.2. Praca konkursowa powinna być wykonana ręcznie.
3.3. Jeden uczestnik może zgłosić tylko 1 pracę konkursową.
4. Termin i forma zgłaszania prac konkursowych
4.1. Wykonaną pracę należy dostarczyć wraz z metryczką zawierającą imię, nazwisko, wiek dziecka, telefon kontaktowy oraz nazwę postaci i tytuł bajki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach do piątku – 26 listopada 2021 roku.
4.2. Do konkursowej pracy należy także dołączyć zgodę rodzica (opiekuna prawnego) stanowiącą Załącznik do niniejszego regulaminu.
5. Nagrody
5.1. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane po 3 nagrody rzeczowe.
5.2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
5.3. Ogłoszenie wyników nastąpi 3 grudnia 2021 roku na Facebooku i stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach.
5.4. Rodzice (opiekunowie prawni) nagrodzonych dzieci zostaną zostaną powiadomieni o terminie i sposobie odbioru nagród.
6. Zasady oceniania prac
6.1. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora konkursu,
6.2. Kryterium oceny prac stanowią:
• pomysł i inwencja twórcza przy wykonywaniu pracy konkursowej,
• oryginalność pracy,
• pracochłonność i staranność wykonania,
• ogólne wrażenie estetyczne.
6.3. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
6.4. Prace niezgodne z tematyką konkursu nie będą podlegały ocenie.
7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
7.1. Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach informuje, że:
• Administratorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach z siedzibą przy ul. Krakowskiej 5, 43-340 Kozy, tel. 33 8174109, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
• Kontakt z inspektorem ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
• Dane przetwarzane będą w celu organizacji konkursu oraz promocji Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach poprzez publikację dokumentacji fotograficznej GBP na podstawie art. 6 ust. 1, lit. e) RODO* (zadanie realizowane w interesie publicznym w zw. z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) oraz na podstawie art. 6 ust.1, lit a) RODO * tj. zgody osoby której dane dotyczą w celu publikacji wizerunku na podstawie udzielonej zgody.
• Odbiorcą danych będą podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia oraz użytkownicy stron internetowych administrowanych przez GBP w Kozach.
• Dane przechowywane będą na stronach internetowych do czasu złożenia sprzeciwu.
• Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów do 6 lat. Dane osobowe Użytkowników serwisów społecznościowych: Facebook i YouTube oraz strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach, są przechowywane przez okres obserwowania ww. mediów przez Użytkowników.
• Przysługujące prawa: Prawo żądania dostępu do danych • Prawo żądania sprostowania danych • Prawo żądania usunięcia danych • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
• Informacja o możliwości wycofania zgody. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• Podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych może uniemożliwić wzięcie udziału w konkursie.
• Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
• Zgodę przetwarzanie danych można wycofać w siedzibie administratora lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
• * Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
8. Postanowienia końcowe
8.1. Informacje związane z zasadami konkursu udzielane są pod numerem telefonu: 338174109 lub pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
8.2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany regulaminu w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

Zajęcia mądrego filozofowania

myslimy info www

Rodzinny Turniej Scrabble

Jeśli jesteś fanem gier planszowych, lubisz potyczki słowne oraz rywalizację, to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach zaprasza wszystkich amatorów gier planszowych na Rodzinny Turniej Scrabble, który odbędzie się 22 października o godzinie 17 w Czytelni GBP. Ilość miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Regulamin oraz szczegółowe zasady turnieju znajdują się na stronie biblioteki oraz profilu Facebook. Zapisy w siedzibie GBP w Kozach (Pałac Czeczów ul. Krakowska 5) oraz pod nr telefonu 338174109.

turniej scrabble GBP 2021 kopia

Regulamin Rodzinnego Turnieju Scrabble

Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem turnieju jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach.
2. Cele konkursu:
-zachęcenie czytelników do aktywnej współpracy z biblioteką,
- rozbudzenie zainteresowań językiem polskim poprzez rozwijanie umiejętności językowych: ortograficznych, gramatycznych, fleksyjnych,
- ćwiczenie pamięci wzrokowej, spostrzegawczości,
-integracja społeczeństwa poprzez dobrą rywalizację
3. Uczestnictwo w turnieju jest dobrowolne. Wzięcie udziału w rozgrywkach oznacza zgodę uczestnika na warunki turnieju określone niniejszym regulaminem.
4. Turniej odbędzie się 22 października 2021 roku o godzinie 17 w czytelni GBP w Kozach.
Zasady uczestnictwa:
1.Turniej adresowany jest do wszystkich osób powyżej 8 roku życia.
2. Aby wziąć udział w turnieju należy zgłosić swój udział : osobiście w GBP lub telefonicznie - pod numerem - 33 817 41 09
3. Limit uczestników turnieju zostaje określony na 20 osób.
4. Zapisy będą przyjmowane od 11 do 18 października.
5. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, o możliwości uczestnictwa w turnieju będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
Przebieg turnieju i nagrody:
Przy założeniu, że w turnieju uczestniczy 20 osób , przebieg rozgrywek jest następujący:
a) Turniej zostaje rozegrany w 2 rundach.
b) W pierwszej rundzie będą brali udział wszyscy uczestnicy. Uczestnicy zostaną przydzieleni losowo do 5 stolików. Do kolejnego etapu przechodzi 4 zawodników, którzy uzyskali największą liczbę punktów.
c) Zwycięzca rozgrywki jest Zwycięzcą Turnieju i zdobywa tytuł Mistrz Rodzinnego Turnieju Scrabble.
d) Nagrodę otrzyma również osoba , która zajmie 2- gie miejsce w finale zdobywając jednoczenie tytuł Wicemistrza Rodzinnego Turnieju Scrabble.

Ogólne zasady rozgrywki w każdej rundzie przy każdym stoliku będą następujące:
a) Uczestnicy po zajęciu miejsc losują pojedyncze płytki z literami. Licząc w kolejności od
początku alfabetu rozpoczyna uczestnik, który wylosował najniższe miejsce (A to 1, B to 2,
itd.) – blank/pusta tabliczka oznacza
b) Następnie uczestnicy losują po 7 liter i rozpoczynają grę od „pierwszego gracza” zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Gra kończy się, kiedy wszystkie płytki zostały wyjęte z woreczka, a jeden z graczy wykorzystał wszystkie litery ze swojego stojaka. Gra kończy się także wtedy, gdy zostaną wykonane wszystkie możliwe ruchy i wszyscy gracze opuszczą dwie kolejki z rzędu.
Uwaga! Opuszczenie przez wszystkich graczy dwóch kolejek z rzędu kończy grę, niezależnie od tego, jak wiele płytek pozostało jeszcze w woreczku i na stojakach.
Szczegółowe zasady gry określone są na stronie internetowej Polskiej Federacji Scrabble (http://www.pfs.org.pl/regulaminy.php) W grze zastosowanie ma słownik ze strony www.pfs.org.pl. Sędzia Główny ma prawo pozbawić prawa udziału w turnieju osoby, które zachowują się w sposób uciążliwy dla innych uczestników, w szczególności oszukują lub przeszkadzają innym w grze w jakikolwiek sposób. Sędzia może skorzystać ze swoich uprawnień natychmiast po zdarzeniu – może jednak najpierw upomnieć uczestnika Turnieju. Od decyzji Sędziego nie ma odwołania.
W Turnieju przewidziano nagrody rzeczowe dla najlepszych dwóch zawodników.

Postanowienia końcowe
1. Turniej ma charakter rozrywkowy i reklamacje dotyczące jego przebiegu mogą być zgłaszane wyłącznie w jego trakcie.. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

 

2. edycja konkursu filozoficznego

Konkurs na esej filozoficzny - druga edycja!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych filozofią i lubiących pisać do 2. edycji konkursu na esej filozoficzny.Tegoroczna odsłona konkursu, zatytułowana „Człowiek na krawędzi”, koncentruje się na kondycji człowieka, jego egzystencji w obliczu zagrożeń i wyzwań współczesnego świata.

Konkurs adresowany jest do osób powyżej 16. roku życia. Co istotne, mogą przystąpić do niego nie tylko mieszkańcy Kóz, lecz także innych miejscowości. Praca konkursowa powinna wyrażać subiektywną opinię piszącego i być przygotowana w formie pliku tekstowego o objętości od 4000 do 6000 znaków ze spacjami.
Esej wraz z wypełnionym oświadczeniem uczestnika konkursu należy przesłać do 15 października br. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w wersji papierowej do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach. Konkursowe jury wyłoni jednego zwycięzcę i 2 wyróżnienia. Na laureata konkursu i osoby wyróżnione czekają atrakcyjne nagrody. Zwycięski esej zostanie opublikowany na łamach „Koziańskich Wiadomości”. Ogłoszenie wyników nastąpi do 9 listopada br.
Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Kozy Jacek Kaliński, który jest pomysłodawcą całego przedsięwzięcia.

 

REGULAMIN 2. EDYCJI KONKURSU NA ESEJ FILOZOFICZNY - plik .pdf do pobrania

 

 konkurs filozoficzny GBP Kozy 2021

Koziański Omnibus

kozianski omnibus 2021

Konkurs wiedzy „Koziański omnibus” pod patronatem Wójta Gminy Kozy Jacka Kalińskiego

1. Organizator:
Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach.
2. Patronat:
Wójt Gminy Kozy Jacek Kaliński.
2. Uczestnicy Konkursu:
W Konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, niezależnie od miejsca zamieszkania.
3. Cele konkursu:
• popularyzacja i upowszechnianie wiedzy;
• zachęcanie do czytelnictwa publikacji naukowych;
• promowanie wartości stałej aktywności intelektualnej.
4. Zgłoszenie do Konkursu:
Warunkiem udziału w Konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa tuż przed rozpoczęciem Konkursu, tj. w dniu 12 września 2021 r. do czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach (Pałac Czeczów w Kozach ul. Krakowska 5 – wejście od strony kaplicy przypałacowej) w godzinach od 15.00 do 15.30. Obowiązuje limit uczestników w liczbie 15 osób. Zgłoszenie wiąże się z wypełnieniem i podpisaniem karty zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną dot. danych osobowych oraz zgody na wykorzystanie wizerunku.
5. Zasady konkursu:
Każdy uczestnik Konkursu otrzyma do wypełnienia test wiedzy, składający się z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Za każdą prawidłową odpowiedź przyznany będzie 1 punkt. Wygra uczestnik, który otrzyma najwyższą liczbę punktów. W przypadku tej samej ilości punktów, o zwycięstwie zadecyduje kolejność oddania testu prowadzącemu. Wszyscy uczestnicy zaczynają rozwiązywanie testu jednocześnie. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu to 20 minut.
Test prowadzony i oceniany jest przez Komisję Konkursu powołaną przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kozach na podstawie przyjętego przez Organizatora klucza odpowiedzi. Wszystkie osoby znające pytania testowe przed rozpoczęciem Konkursu, zobowiązane są do zachowania ich w tajemnicy.
6. Wyniki:
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi 12 września 2021 r. około godz. 17:00 na placu targowym w Kozach (scena Dni Kóz – Dożynek 2021).
8. Nagrody:
Organizatorzy przewidują nagrodzenie jednej osoby z najlepszym wynikiem oraz przyznanie dwóch wyróżnień. Przyznane nagrody będą w formie rzeczowej. Fundatorem nagród jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach oraz Wójt Gminy Kozy Jacek Kaliński.
10. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.

Od września zapraszamy również w sobotę

godziny 09

Z bajką pod platanem

Zapraszamy dzieci na spotkanie przy koziańskim platanie, w parku dworskim, w piątek 13 sierpnia o godz. 10. 

podplatanem

kwlipiec2022

youtube tlo