"Strój ludowy we wsi Kozy..." …

 Działania podejmowane w ramach zadania "Strój ludowy we wsi Kozy. Przeszłość - pamięć - rzeczywistość" prezentuje dokumentacja filmowa. Zadanie "Strój ludowy we wsi Kozy. Przeszłość - pamięć - rzeczywistość" dofinansowano ze środków...

Strój koziański: prelekcje oraz podsumow…

Strój koziański: prelekcje oraz podsumowanie

 Zadanie "Strój ludowy we wsi Kozy. Przeszłość - pamięć - rzeczywistość" przewidywało wygłoszenie dwóch prelekcji - dla dzieci i dla dorosłych, na temat stroju ludowego w Kozach przez dr. Tymoteusza...

Strona internetowa o stroju koziańskim

Strona internetowa o stroju koziańskim

W ramach zadania powstała strona internetowa o stroju ludowym noszonym dawniej w Kozach. Strona zawiera zarówno współczesne jak i archiwalne fotografie. Strój został przedstawiony z podziałem na wszystkie jego stałe...

Prelekcja w Wilamowicach

Prelekcja w Wilamowicach

W dniu 28.12. w Wilamowicach odbyła się prelekcja na temat stroju ludowego noszonego dawniej w Kozach. Zaprezentowano archiwalne fotografie oraz oryginalne elementy dawnego stroju Kozianek. Spotkanie było częścią zadania "Strój...

Zdjęcia studyjne

Zdjęcia studyjne

W Izbie Historycznej rozpoczęła się realizacja zdjęć studyjnych wybranych egzemplarzy z kolekcji koziańskiego stroju ludowego na potrzeby folderu promocyjnego oraz strony internetowej, powstających w ramach zadania "Strój ludowy we wsi...

marzec

youtube tlo